حملات وحشیانه اشغال گران صهیونیست به فلسطینی های آواره و مظلوم محکوم می کنیم. حیوان های درنده خو هم نسبت به اعمال وحشیانه متجاوزان شرم می کنند. محمود شهبازی

رنک بازار

افزونه های جوملا فارسی